Gottfried Mayerhofer

Geheimen van de schepping

Pb. 275 blz., Uitg. Schors - Amsterdam,  ISBN 978 90 6556 277 7

Levensgeheimen / MayerhoferDe oorspronkelijke documenten voor dit boek werden in de zeventiger jaren van de negentiende eeuw geschreven door Gottfried Mayerhofer (1807-1877), een tijdperk dat gekenmerkt werd door een explosieve groei van alle wetenschappelijke disciplines, waarbij vooral het verstand en daarmee het materialisme zegevierden.
Deze verzameling van geschriften met een natuurkundige en tegelijkertijd geestelijke inhoud was reeds toentertijd hoogst actueel en heeft tot op heden nog niets aan actualiteit verloren. Integendeel, alles wat hier innerlijk aan de schrijver werd meegedeeld, geeft op verbazingwekkende wijze inzicht in verborgen geheimen van de schepping. De geestelijke dimensies van alles wat leeft kunnen als zodanig alleen worden verklaard door Degene die Zelf alles geschapen heeft.

(zie ook: Gottfried Mayerhofer)

Terug naar boekenlijst