Jakob Lorber:

De jeugd van Jezus  (Het Jacobusevangelie)

Geb. 462 blz., Uitg. Schors - Amsterdam,  ISBN 978 90 6556 059 9

De jeugd van JezusDit indrukwekkende en omvangrijke boek behandelt de geboorte en de jeugd van Jezus. Het in 1843-1844 aan de schrijver gedicteerde werk begint bij het moment 'dat Jozef Maria tot zich nam'. Uitgebreid aan de orde komen de ontmoeting van Jozef en Maria, hun huwelijk, de oproep van keizer Augustus en de geboorte van Jezus in Bethlehem alsmede de gebeurtenissen daaromheen. Tot in detail worden ook de vlucht naar Egypte, het verblijf aldaar, de terugkeer naar Nazareth en het verdere verloop van Zijn kinderjaren beschreven. 
Dit, vroeger als "Evangelicum Jacobi Minoris" ofwel "Jacobusevangelie" bekende werk, werd in 325 na Christus door de kerkvaders beoordeeld als 'van onzekere oorsprong'. De authentieke tekst was niet meer te achterhalen, zodat zij waren aangewezen op de vele in omloop zijnde en vaak sterk afwijkende kopieŽn. Als apocriefe tekst werd deze niet opgenomen in de canonieke geschriften. Dat het evangelie als zodanig echter bestaan heeft, bewijzen de commentaren en vermeldingen van de martelaar Justinus, de geleerde Origines en van Eusebius, de 'vader der kerkgeschiedenis' (265 - 339 n.Chr.). Gelukkig is dit historische document nu in zijn meest oorspronkelijke vorm aan ons teruggegeven.
Het is een uniek verslag dat Jezus in een ander licht plaatst en ons uitvoerig informeert over die perioden in Zijn leven, waarover in de Bijbel weinig te lezen is.

(vb.originele handgeschreven bladzijde)

Terug naar boekenlijst