Voorbeeld van een originele bladzijde in het handschrift van Lorber.
(De jeugd van Jezus, hoofdstuk 1, vers 1-6)
Voorbeeld handschrift J. Lorber.

Terug