Overige ANBI gegevens

RSIN / fiscaal nr. : 8003.56.123
Kvk dossiernr. : 41039958

Bestuur: Dhr. H. Kobes (voorzitter), Mevr. R. Berings (secretaris), Dhr. H. Slurink (penningmeester)
Adviseur: Dhr. M. Zluhan (Lorber-Verlag, Duitsland)

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen werknemers (enkel vrijwilligers) en kent geen beloningen toe.

De belangrijkste boeken (de hoofdwerken van Jakob Lorber) worden uitgegeven door Uitgeverij Schors te Amsterdam. De overige boeken worden grotendeels uitgegeven in eigen beheer (zie onder 'Boekenlijst' van het hoofdmenu).
Er wordt geen actief fondsenwervingsbeleid gevoerd.
De stichting kan momenteel werken dankzij de giften van lezers die het grote belang van dit werk inzien, en de marges op de verkoop van boeken die via de stichting worden besteld.
In de eerste jaren van haar bestaan werd de stichting gesubsidieerd door de Lorber-Gesellschaft en het Lorber-Verlag. Ingeval van liquidatie zal een batig saldo dan ook worden besteed aan genoemde instellingen met een soortgelijke doelstelling, maar dan op internationaal niveau.

Fin. gegevens: jaarovz..

Activiteiten (doorlopend):
- Het vertalen, nakijken en (doen) uitgeven van de Duitstalige werken van Jakob Lorber en aanverwante boeken.
- Het verzorgen van herdrukken (waarin meteen eventuele correcties worden aangebracht).
- Het inpakken en verzenden van bij de stichting bestelde boeken.
- Het uitgeven van een gratis Nieuwsbrief (driemaal per jaar) met o.a. contactinfo, boekfragmenten of vertaalde lezingen.
- Het beschikbaar stellen van een gratis up-to-date boekencatalogus.
- Het regelmatig plaatsen van advertenties in div. tijdschriften om meer bekendheid te geven aan de werken van deze zogeheten nieuwe openbaringen.
- Het beantwoorden van vragen met betrekking tot de nieuwe openbaringen.

In 2021/2022 werden extra inspanningen geleverd m.b.t. het herdrukken van "Het grote Johannes-evangelie" deel 11 en "Hoe ziet het hiernamaals eruit" en "De profeet Jakob Lorber verkondigt ...".
In 2023/2024 geplande herdrukken: "De wederkomst van Christus", "De jeugd van Jezus", "De geestelijke zon, deel 1 en 2" en "Het Grote Johannes Evangelie, deel 4".

Verdere info: zie o.a. doelstellingen stichting en wie was Jakob Lorber.

[home page]