Jakob Lorber Stichting
voor het Nederlandse taalgebied

Doelstellingen van de Jakob Lorber Stichting

De Jakob Lorber Stichting voor het Nederlandse taalgebied werd in 1985 opgericht. Zij stelt zich ten doel het openbaringswerk dat de Oostenrijkse mysticus Jakob Lorber (1800 - 1864) door het innerlijk woord ontving, voor Nederlandstalige lezers toegankelijk te maken en hieraan verdere bekendheid te geven.

De Jakob Lorber Stichting is op geen enkele wijze verbonden met een kerkelijke of enige andere organisatie. Een stichting kent geen leden. Het bestuur wordt omringd door een aantal medewerkers die zich eveneens geheel belangeloos inzetten bij de vele bezigheden voortvloeiende uit de vertaalwerkzaamheden, het drukklaar maken van de boeken, de verzending en administratie, het houden van lezingen en het bemannen van boekentafels op manifestaties en bijeenkomsten. Verder wordt er periodiek een nieuwsbrief uitgegeven.

Inmiddels zijn meer dan 40 Lorberboeken en aanverwante werken in het Nederlands verschenen. Tot nu toe is het de stichting, dankzij de giften van lezers die het grote belang van dit werk inzien, mogelijk geweest om deze boeken te doen uitgeven en tegen een relatief bescheiden bedrag beschikbaar te stellen. De stichting voldoet aan de ANBI-norm.

Er wordt naar gestreefd om alle werken die worden aangeduid als 'De Nieuwe Openbaring ontvangen door Jakob Lorber' in de Nederlandse taal te laten verschijnen en zo nodig herdrukken te verzorgen. Momenteel is bijna het hele oeuvre vertaald. 
De boeken zijn verkrijgbaar via de boekhandel, de uitgever en de stichting.

Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de:

[home page]