Otto Feuerstein

Hoe ziet het Hiernamaals eruit?

Pb. 64 blz., Uitg. Schors - Amsterdam,  ISBN 978 90 6556 025 4

Hoe ziet het hiernamaals er uit? / O. FeuersteinDit boekje is ontstaan als antwoord van de schrijver op vragen die hem gesteld werden tijdens zijn pastorale werk. Pastor Otto Feuerstein moest erkennen dat het antwoord dat de kerk aan de zoekende mens biedt, vaak niet bevredigend is. Zo leert de R.K. kerk dat het vagevuur de nog onvolmaakte zielen reinigt en dat de hel bedoeld is als een plaats van kwelling voor de verlorenen. De Evangelische kerk ziet de 'jongste dag' als de dag van de opstanding van de zielen en van het laatste gericht.
Dergelijke en ook andere dogma's hebben ongetwijfeld hun bijdrage geleverd aan het geestelijke verval in onze tijd. Velen zien zichzelf alleen nog maar als een aards wezen met zuiver wereldse doeleinden. Het is de bedoeling van dit boekje om de mens te bevrijden van zijn onwetendheid met betrekking tot de vragen over de herkomst, de bestemming en de bedoeling van het menszijn.

Terug naar boekenlijst