Jakob Lorber

Geschenken uit de hemel

Deel 1+2 (in één band) - geb. 542 blz., Deel 3 - geb. 414 blz.

Geschenken uit de hemel Naast de grote openbaringen die Jakob Lorber vanaf zijn veertigste levensjaar ontving en die bekend zijn als de Nieuwe Openbaring, ontving hij in diezelfde tijd evenwel ook andere, minder omvangrijke woorden van licht en leven. Deze bevatten o.a. onderricht en opheldering over allerlei belangrijke vragen en kwesties van zijn vrienden of van hemzelf. Deze ‘geschenken uit de hemel’ werden door Lorber aangeduid als ‘nevenwoorden’, omdat hij ze in dezelfde tijd ontving als de andere, grote openbaringen. Het is te danken aan zijn vriend, de componist Anselm Hüttenbrenner, die deze nevenwoorden opschreef, dat ze voor ons bewaard zijn gebleven. Dit nauwgezet bijgehouden geestelijk dagboek biedt door de chronologische rangschikking van de inhoud een verhelderend, belangwekkend beeld van Lorbers werkzaamheid en van het geestelijk leven van deze ‘schrijfknecht van God’ en zijn vrienden en bekenden. Verder bevat deel 3 o.a. ook zeer interessante informatie over de ontstaansgeschiedenis van de vier Bijbelse evangeliën.

Terug naar boekenlijst