Jakob Lorber:

De Huishouding van God

Geb. ruim 500 blz., Uitg. Schors - Amsterdam,

Deel 1  ISBN 978 90 6556 172 5,   Deel 2  ISBN 978 90 6556 182 4,   Deel 3 ISBN 978 90 6556 275 3

Dit boek, dat in drie omvangrijke delen wordt uitgegeven, behoort tot de hoofdwerken van Lorber. De Huishouding van God Het behandelt op indrukwekkende wijze de fundamentele vraagstukken van elk religieus denken: het wezen van God, de oerschepping van de geestelijke wereld, het ontstaan van de materiŽle wereld, de schepping van het mensengeslacht en de oergeschiedenis van de mensheid tot na de grote catastrofe van de zondvloed. Zeer actueel komt ons de toenmalige 'eindtijd' voor met de vaak dramatische prehistorische gebeurtenissen, waarin geleidelijk aan gigantische steden en beschavingen met een hoog ontwikkelde techniek ontstonden. In die steden heerste enerzijds enorme rijkdom, anderzijds extreme armoede, wat vaak tot een bloedige machtsstrijd en oorlogen leidde. Dit was niet alleen oorzaak van de verspreiding van de verschillende volkeren over de aarde, maar uiteindelijk ook van de ramp die wij als de zondvloed kennen. In dit werk worden Gods eindeloze liefde en ondoorgrondelijk diepe wijsheid, die ten grondslag liggen aan de geestelijke en materiŽle schepping, in beeld gebracht. De lezer wordt enerzijds verbaasd door de diepe wijsheden en anderzijds bewogen door de zo herkenbare zielenroerselen van de eerstelingen van het menselijk geslacht op deze aarde. Zo zijn we b.v. getuige van diepgaande gesprekken tussen Henoch en Adam. Hartverwarmend in de ware zin van het woord is Gods Vaderhand, die elk van Zijn kinderen op de voor hen meest vruchtbare eigen wijze aanpakt en begeleidt.

Terug naar boekenlijst