Ger van Dijk:

Een boekje open over het leven

Pb. 200 blz.

Op de voorkant staat vermeld: Een boekje open over het leven"De grootste Openbaring die God ooit heeft gegeven, wordt door vrijwel alle religieuze instanties geheel doodgezwegen, terwijl deze toch juist is geschonken tot troost en steun van die mensen, die in de huidige turbulente overgangstijd God nog echt zoeken."
Dit boekje is opgebouwd uit tekstcompilaties uit de Lorberwerken, gerangschikt op onderwerpen die de schrijver van bijzonder belang acht en deze zijn door hem voorzien van verbindende tekst. Het geheel is samengesteld om de mensen te wijzen op het bestaan van de zeer verhelderende Nieuwe Openbaringen van God, die Hij speciaal voor de huidige tijd heeft doorgegeven.
In het voorwoord staat o.a.: ‘Die Nieuwe Openbaring is ons gegeven vanwege de tijd die wij nu meemaken en die ‘de eindtijd’ wordt genoemd. Daarmee wordt niet het einde van onze aarde bedoeld, maar dit betekent dat wij nu bij het einde zijn aangekomen van de ons gegeven ontwikkelingsperiode, die ruim tweeduizend jaar geleden begon met de komst van Jezus. Dit einde zal veelbewogen zijn met zeer ingrijpende veranderingen, waarbij het allesoverheersende materialisme en egoďsme vrijwel geheel van de aarde zal worden weggevaagd om plaats te maken voor een veel betere tijd, waarin de mensen God en elkaar zullen liefhebben. ... Wij beseffen over het algemeen helemaal niet dat we dit tijdelijke aardse leven enkel en alleen gekregen hebben voor onze geestelijke ontwikkeling. Toch zijn we alleen op aarde geboren om onze geest en ziel naar de liefde toe te ontwikkelen. De balans daarvan zal binnenkort bij ieder van ons worden opgemaakt.’
De Nieuwe Openbaringen bevatten Gods levende Woord voor de mensen van deze tijd.
 

Terug naar boekenlijst