Jakob Lorber:

Brieven van Jezus en Abgarus

Pb. 64 blz., Uitg. Schors - Amsterdam, ISBN 978 90 6556 263 0

Brieven van Jezus en AbgarusEen van de eerste christelijke apocriefe documenten is de briefwisseling tussen Jezus en Abgarus Ukkama, koning van Edessa. Deze stad Edessa is het oudste uitstralingsgebied van het Aramese christendom. Tegenwoordig heet deze plaats Urfa, en is gelegen in het zuidelijke berggebied van Turkije aan een kleine rivier die samen met enkele andere een zijtak vormt van de Eufraat. Volgens Augustinus zouden er geen brieven van Jezus bestaan, maar in de Syrische kerk stond de traditie van deze briefwisseling onomstotelijk vast, hetgeen blijkt uit vroegchristelijke Syrische documenten. De meest eminente getuige voor de echtheid van deze briefwisseling is echter Eusebius van Caesarea (263 - 339). Het voornaamste werk van deze grote geleerde en bisschop is zijn omvangrijke 10-delige "Kerkgeschiedenis". In het eerste deel hiervan beschrijft hij dat hij deze briefwisseling in de archieven van de stad Edessa heeft gevonden in de koninklijke documentenverzameling. Hij vermeldt tevens dat hij de brieven met grote zorgvuldigheid heeft vertaald uit het Syrisch in het Grieks, waarna de vertaling van de eerste twee brieven volgt. Alhoewel geschreven in oorspronkelijk Duits, kunnen wij vaststellen dat de eerste twee van deze 14 aan Jakob Lorber door de innerlijke stem opnieuw gedicteerde brieven exact overeenstemmen met de twee bekende Griekse vertalingen van Eusebius.

Inhoudelijk kan deze correspondentie worden gezien als een evangelie in zeer beknopte vorm. De gewichtigste leerstukken en de essentie van de heilsboodschap van Christus vinden we hier kort samengevat in terug.

Terug naar boekenlijst